Blokart Club Nederland

Website voor de blokartsport in Nederland

Berichtgeving van Blokart Club Nederland

Open Nederlands Blokart Kampioenschap 2023

Bericht voor alle Blokart wedstrijdrijders!

Zoals inmiddels bekend is bij veel Blokart racers, stond er een Open Nederlands Blokart Kampioenschap gepland op 4 en 5 november 2023.
Door een aantal wedstrijd weekeinden in het buitenland die redelijk kort op elkaar vallen, is de verwachting van de Wedstrijdcommissie dat de kans groot is dat het aantal inschrijvingen zou kunnen gaan tegenvallen. En daarmee zou het zo maar kunnen zijn, dat een ONK moet worden afgelast.

Om dit te voorkomen heeft het Bestuur besloten om op het advies van de wedstrijdcommissie in te gaan en de datum van het ONK te verplaatsen naar maart volgend jaar.

Ook is het idee om het evenement wat groter aan te pakken en meer samen te gaan werken in BeNeLux verband. Hierover wordt nog gesproken en dus zijn er nog geen verdere mededelingen te verstrekken over de invulling. Maar houdt de website in de gaten, want alle nieuws hierover wordt hierop gepubliceerd.

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur

Nieuwe data ONK

Attention!

Gewijzigde data
23 en 24 maart 2024

Exacte data worden nog bekend gemaakt

Message for all Blokart Pilots!

As is known by many Blokart racers, an Open Dutch Blokart Championship was scheduled for November 4 and 5, 2023.
Due to a number of competition weekends abroad that are fairly close together, the Competition Committee expects that there is a good chance that the number of registrations could be disappointing. And with that it could just be that an ONK has to be cancelled. As is known by many Blokart racers, an Open Dutch Blokart Championship was scheduled for November 4 and 5, 2023.
Due to a number of competition weekends abroad that are fairly close together, the Competition Committee expects that there is a good chance that the number of registrations could be disappointing. And with that it could just be that an ONK has to be cancelled.

To prevent this, the Board of Blokart Club Nederland has decided to accept the advice of the Competition Committee and move the date of the ONK to March next year.

The idea is also to make the event a bit bigger and to work more together in a BeNeLux context. This is still being discussed and therefore no further announcements can be made yet about the details. But keep an eye on the website, because all news about this will be published here.

Yours sincerely,
The board